Det sker....


Kirkevandring

Søndag den 6. oktober 2013 fra Fredensborg Slotskirke til Grønholt Kirke.

Program:

Kl. 13.00:           Fredensborg Slotskirke Lars Tjalve giver en orientering
                           om Slotskirken.

Kl. 13.30:           Kirkevandring fra Slotskirken gennem Grønholt Vang til 
                           Grønholt Præstegård.  ( ca. 6 km.)

Kl. 15.00:           Traktement i Grønholt Præstegård.

Kl. 16.00:           Gudstjeneste i Grønholt Kirke ved Simon A. Drigsdahl.

 

Det sker i Fredensborgkirkerne

MINIKONFIRMANDER FORÅRET 2020

Så er der nyt om det kommende forløb for Minikonfirmander for børn fra 3. klasse i Asminderød og Grønholt Sogne. Læs mere om det her!

TILMELDING TIL KIRKERYTMIK 2019/2020 ER ÅBEN!

Det er stadig muligt at tilmelde de små til denne sæsons kirkerytmik! Læs mere her!

SPIREKOR, NORDSJÆLLANDS KORSKOLE SAMT FREDENSBORG SLOTSKIRKES PIGEKOR

Tilmelding til Spirekor, Børnekor og Juniorkor for næste sæson er åben. Følg venligst disse links:

Ønsker man at blive optaget i Nordsjællands Ungdomskor eller Fredensborg Slotskirkes Pigekor skal man rette henvendelse til korleder Cille Buch, idet der kræves en optagelsesprøve.

KONFIRMATIONER I FORÅRET 2020

Har du en søn eller datter, der skal starte i 8. klasse efter sommerferien og gerne vil konfirmeres til foråret, så kan du stadig nå at tilmelde ham/hende til konfirmationsforberedelse og konfirmation i foråret 2020. 

Konfirmationsforberedelsen starter i august måned, og hver præst har afholdt informationsmøde i juni måned.

Elektronisk tilmelding er obligatorisk og holdene er ved at blive fyldt godt op. Du finder tilmeldingsskema og vejledning her.

NU ER ASMINDERØD KIRKE OGSÅ BLEVET EN GRØN KIRKE

Asminderød kirke er nu blevet en del af netværket Grøn Kirke, som er et netværk af over 100 danske kirker og kirkelige organisationer. Det betyder bl.a., at vi gør en aktiv indsats for at værne om Guds skaberværk, som en naturlig del af den kristne verdensopfattelse. Læs hele artiklen om Asminderød kirke her, hvor du også kan finde flere oplysninger om Grøn Kirke.

SAVNER DU NYHEDSBREVET?

I forbindelse med den nye persondatalov skal du bekræfte, at du stadig ønsker at modtage vores nyhedsbrev. Modtager du ikke længere  nyhedsbrevet, kan du klikke her for at tilmelde dig.

Ophavsret: