Det sker....


Kirkevandring

Søndag den 6. oktober 2013 fra Fredensborg Slotskirke til Grønholt Kirke.

Program:

Kl. 13.00:           Fredensborg Slotskirke Lars Tjalve giver en orientering
                           om Slotskirken.

Kl. 13.30:           Kirkevandring fra Slotskirken gennem Grønholt Vang til 
                           Grønholt Præstegård.  ( ca. 6 km.)

Kl. 15.00:           Traktement i Grønholt Præstegård.

Kl. 16.00:           Gudstjeneste i Grønholt Kirke ved Simon A. Drigsdahl.

 

Det sker i Fredensborgkirkerne

 

KONFIRMATIONER I FORÅRET 2020

Går din søn eller datter i 7. klasse i år, så er det nu, du skal huske at tilmelde ham/hende til konfirma-tionsforberedelse og konfirmation i foråret 2020. 

Konfirmationsforberedelsen starter i august måned, og hver præst afholder informationsmøde i juni måned, hvor flere informationer vedrørende konfirmationsforberedelse og konfirmation vil blive givet.

Elektronisk tilmelding er obligatorisk og er stadig åben, men holdene er ved at blive fyldt godt op. Du finder tilmeldingsskema og vejledning her.

NU ER ASMINDERØD KIRKE OGSÅ BLEVET EN GRØN KIRKE

Asminderød kirke er nu blevet en del af netværket Grøn Kirke, som er et netværk af over 100 danske kirker og kirkelige organisationer. Det betyder bl.a., at vi gør en aktiv indsats for at værne om Guds skaberværk, som en naturlig del af den kristne verdensopfattelse. Læs hele artiklen om Asminderød kirke her, hvor du også kan finde flere oplysninger om Grøn Kirke.

PRÆSTETANKER OG BILLEDFORTÆLLINGER

Kom og oplev præsterne i Fredensborg Provsti, når de sammen med en gæst filosoferer over et udvalgt billede i Nivågaard Malerisamling.

Du kan se programmet og læse mere her!

SAVNER DU NYHEDSBREVET?

I forbindelse med den nye persondatalov skal du bekræfte, at du stadig ønsker at modtage vores nyhedsbrev. Modtager du ikke længere  nyhedsbrevet, kan du klikke her for at tilmelde dig.

Månedens salme

Månedens salme synges af Fredensborg Slotskirkes Pigekor
Dirigent // Cille Buch
Organist // Else-Marie Kristoffersen

Det er i dag et vejr

Tekst: Ludvig Holstein, tekst

Melodi: Poul Schierbeck

Arrangement: Michael Bojesen

Det er i dag et vejr

Tekst: Ludvig Holstein, tekst

Melodi: Poul Schierbeck

Arrangement: Michael Bojesen

Det er i dag et vejr

Tekst: Ludvig Holstein, tekst

Melodi: Poul Schierbeck

Arrangement: Michael Bojesen

Det er i dag et vejr
Tekst // Ludvig Holstein
Melodi // Poul Schierbeck
Arrangement // Michael Bojesen