Fødsel og faderskab

Når I er blevet forældre, er der nogle praktiske ting, I skal forholde jer til.

Et nyfødt barn skal registreres senest 14 hverdage efter fødslen. Ved fødsel på hospital sørger jordemoderen for personnummer og registrering. Ved hjemmefødsel skal forældrene anmelde fødslen. Anmeldelsen skal sendes til morens bopælssogn eller i Sønderjylland til kommunen. (www.borger.dk)

Er forældrene ikke danske statsborgere, skal kopi af opholdstilladelse eller indfødsretsbevis samt pas medbringes.

Ønsker I en personattest på jeres barn, kan I enten bestille denne digitialt på borger.dk eller ved henvendelse til kirkekontoret enten på telefon 4848 4131 eller på adressen Asminderødgade 48.

Er I ugifte?

I kan som ugifte forældre erklære, at I ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn ved at udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring (faderskab) inden 14 dage efter fødslen. Dette skal gøres på borger.dk ved brug af nemID. Har I ikke mulighed for dette, så kontakt kirkekontoret og de kan hjælpe dig.

Medmoderskab

Information for medmoderskab kan I finde her.